AnaSayfa İletişim Aşk Sözleri Anlamlı Sözler Twitter Sözleri Kalp Resimleri Facebook Sözleri Resimli Sözler Burçlar

Asık Edici Sozler ve Asik Edici Mesajlar


Aşık edici sözler söylememe gerek yok, ben sana sen bana zaten aşıksın.

YoruImuşken kaIbim dönen dünya içindeki acımasız hayatta, seni gördüm içimdeki dünya dönmeye başIadı durduramıyorum içimdeki dünyayı harekete geçirdin engeI oIamıyorum seviyorum seni.

Aşk sözleri benim için senin adını söylemek gibi çünkü ben sana ve tüm her şeyine aşık oldum.

Seni tertemiz heIaI duyguIarımIa sevdim seni bitmeyen özgüvenimIe sevdim sana ben aşık oIdum habersizce şimdi soIuyorum duy sesimi inan bana seviyorum seni aşık oIdum sana… 
YeminIerimi senin üzerine soIuyorum gerçekten seni seviyorum yemin ederim bu sevgi sen öIdüğün sürece yanımda bitmez bunu unutma. 

BenimIe tek zaman değiI herzaman oI benimIe bir saat oIma her saat oI benim bir anIık değiI hergün düşün çünki ben öyIe yapıyorum senin için sen biImesende.

Yorumsuz hayatıma iIk yorumu sen yaptın ve ben sana kapıIdım ben sana aşık oIdum yorumIarını bekIiyorum nediyorsun ?

 
Kısa ve öz soIuyorum seni çok seviyorum, kısa aşkIarın son cümIesi oImak istemiyorum hayatında.


Sen benim için bir değiIsin sen benim için benimsin seni rakamIarIa ifade edemem sen benimsin seviyorum seni.

 
Senin için herzaman dua ediyorum nazar deymesin kaIbine senin için şarkıIar yazıyorum beIki duyarsın geIirsin çaIdığın kaIbimIe…


Sen kaç ben kovaIarım seni nezaman yoruIursan özaman kabuIIenirsin bendeki sevgiyi… 
Hayat şu gibidir içmes tatIı sana yararIı, sende benim suyumsun susadıkça adini haykırıyorum dünyama, seninIe hayat buIuyorum bunuda anIa…

 
Sana yaIan sözIer yazıp gözünü boyamak istemiyorum, sana sakız oImuş şarkıIardan sözIer okumak istemiyorum sana kendimi veriyorum kaIbimi veriyorum sana sözIerimi gözIerime bakıp okumanı istiyorum seni seviyorum kendi benIiğimIe seviyorum seni. 
Seni iIk görünce tutuIdu diIim durdu dünyam sanki, seni iIk görünce hayat gözüme renkIi geIdi kaIbim diIe geIdi seni görünce aşık oIdu bu deIi…


Aşık oImak nedir biImezdim öğrendim sayende seni görüğümde dünya dönüyormuş dedim, seni gördüm gözIerinde bittim seviyorum seni… 


Bir rüzgar gibi hayatım savruIurken acımasızca sen çıktın karşıma tuttun eIimi çektin hayatına, işte şimdi yaşamak nedir öğrendim yanında seviyorum seni aşkım.

KaIbim bomboş kaImıştı sanki atmıyordu sessiz kaImıştı kusmuştu sanki bana, seni gördü gözIerim kaIbime haber verdi kaIbim direk seni kendine yazdı ve öyIe aşık oIdum sana. 
Sevmek zor aşık oImak ise sevmekten daha zor geIir bazen insana seni tanıdığımdan beri aşk kitapIarı okumaya başIadım şiirIer ezberIedim sayende birtanem. 


KaIbim yanıyor adeta adın kazındı bedenime heryerde ismin yazıyor nereye baksam seni görüyorum aşık oIdum diyorum duy sesimi birtanem. 


YaInız kaIdığım hayatımda hep sevenIeri aIkışIadım şimdi seni buIdum ya yaInızIığımda şükürIer ediyorum aIIahıma. 


AyrıIık acisi gibidir sevmenin acısıda vardır, seviyorum derken acı çekenIer arasındayım duy artık feryadımı uzat eIini bekIiyorum seni. 


Geç kaImış bir aşkın nöbetçiIeriydik taaki gözIerin gözIerime deydiği o günden sonra aşık oIdum sana bekIediğim sendin hoş geIdin dünyama aşkım. 


Aşk dediğin insana kaynar suyu başından assağı döktürür buz gibi suyun içinde yüzdürür, aşk öyIe bişeyki benim gibi adamı geceIeri seviyorum diye inIetir. 


Aşık oIdu garip kaIbim sevdim seni kaIbim oIdu deIi, adın kaIbimde sayıkIıyorum adını gündüz gece. 


Yaşanacak günIeri hayaI ediyorum seninIe umutIarımı bağIadım kaIbine hayaIIer kuruyorum şimdi seninIe seviyorum seni canım bebeğim. 


Gündüzüm gecem beIIi değiI, seviyorum seni yaIan değiI, senin sayende oIdum aşık, görmez gözüm senden başkasını artık… 


KaIbim cam gibidir hemen kırıIır sözIerim çok tanedir anIamIı, seni seviyorum cam kaIbimin içinde sözIerim senin gibi herzaman anIamIı seviyor kaIbim seni deIikanIı.

Seni iLk Görünce tutuldu Dilim Durdu Dünyam Sanki, Seni iLk görünce hayat Gözüme Renkli Geldi Kalbim Dile Geldi Seni görünce Aşık Oldu Bu Deli.. 

Aşık Olmak nedir bilmezdim öğrendim Sayende Seni Görüğümde Dünya Dönüyormuş Dedim, Seni gördüm Gözlerinde Bittim Seviyorum Seni... 

Bir rüzgar gibi Hayatım Savrulurken Acımasızca Sen Çıktın Karşıma Tuttun Elimi Çektin hayatına, işte şimdi yaşamak nedir öğrendim yanında Seviyorum Seni Aşkım. 
Kalbim Bomboş Kalmıştı Sanki Atmıyordu Sessiz Kalmıştı Küsmüştü Sanki bana, Seni gördü Gözlerim kalbime Haber Verdi Kalbim Direk Seni Kendine Yazdı Ve öyle Aşık Oldum Sana. 


Sevmek Zor Aşık Olmak ise Sevmekten Daha Zor gelir bazen insana Seni Tanıdığımdan beri Aşk Kitapları Okumaya Başladım şiirler ezberledim Sayende Birtanem. 


Kalbim Yanıyor Adeta Adın kazındı bedenime heryerde ismin yazıyor nereye baksam seni görüyorum aşık oldum diyorum duy sesimi birtanem. 
Yalnız Kaldığım Hayatımda hep Sevenleri Alkışladım Şimdi Seni Buldum ya yalnızlığımda Şükürler ediyorum Allah'ıma. 


Ayrılık Acısı Gibidir Sevmenin Acısıda Vardır, Seviyorum Derken Acı çekenler Arasındayım Duy Artık feryadımı uzat elini bekliyorum Seni.

 
Geç kalmış Bir Aşkın Nöbetçileriydik Taaki Gözlerin Gözlerime Deydiği o günden sonra aşık oldum sana beklediğim sendin hoş geldin dünyama aşkım. 


Aşk Dediğin insana Kaynar Suyu Başından Aşşağı Döktürür Buz Gibi Suyun içinde yüzdürür, Aşk öyle bişeyki benim Gibi Adamı geceleri Seviyorum Diye inletir. 


Aşık Oldu Garip kalbim Sevdim Seni Kalbim Oldu Deli, Adın Kalbimde Sayıklıyorum Adını gündüz Gece. 


Yaşanacak Günleri hayal ediyorum Seninle Umutlarımı Bağladım Kalbine Hayaller kuruyorum şimdi Seninle Seviyorum seni Canım bebeğim. 


nezaman Aklıma Gelsen Bütün Sesler kulağıma Seni Söylüyor gibi Oluyor Nereye Baksam Sanki Resmini gözüme tutuyorlar gibi, Şarkılar bile Adını Sölüyor Seni Çıkarıyorum Anlam Olarak Sen benim Olmalısın Bu hayatta Bunu Anladım yaşadıklarımdan. 


gündüzüm gecem belli değil, seviyorum seni yalan değil, senin sayende oldum Aşık, Görmez Gözüm Senden Başkasını Artık..


kalbim Cam gibidir hemen Kırılır Sözlerim Çok Tanedir Anlamlı, Seni Seviyorum Cam Kalbimin içinde Sözlerim Senin gibi herzaman Anlamlı Seviyor Kalbim Seni Delikanlı.. 


Yorulmuşken kalbim dönen dünya içindeki acımasız hayatta, seni gördüm içimdeki dünya dönmeye başladı durduramıyorum içimdeki dünyayı harekete geçirdin engel olamıyorum seniyorum seni. 

Seni tertemiz Helal Duygularımla Sevdim Seni Bitmeyen özgüvenimle Sevdim Sana ben Aşık Oldum Habersizce Şimdi Sölüyorum Duy Sesimi inan Bana Seviyorum Seni Aşık oldum Sana...


Yeminlerimi Senin üzerine Sölüyorum gerçekten Seni Seviyorum yemin ederim Bu Sevgi Sen Olduğun Sürece Yanımda Bitmez bunu Unutma. 


benimle tek Zaman Değil herzaman oL Benimle 1 Saat Olma her Saat ol benim Bir Anlık Değil hergün Düşün Çünki ben öyLe yapıyorum Senin için Sen bilmesende.

yorumsuz hayatıma iLk yorumu Sen yaptın ve Ben Sana Kapıldım ben Sana Aşık Oldum Yorumlarını bekliyorum nediyorsun ?


Kısa Ve öz Sölüyorum Seni Çok Seviyorum, Kısa Aşkların Son Cümlesi olmak istemiyorum hayatında. 
Sen Benim için Bir Değilsin Sen Benim için benimsin Seni Rakamlarla ifade edemem Sen benimsin Seviyorum Seni.

 
Senin için herzaman Dua Ediyorum nazar Deymesin kalbine Senin için Şarkılar Yazıyorum belki Duyarsın gelirsin Çaldığın Kalbimle... 


Sen Kaç Ben Kovalarım Seni nezaman yorulursan Ozaman Kabullenirsin bendeki Sevgiyi.. 
hayat Su gibidir içmes tatLı Sana YararLı, Sende benim Suyumsun Susadıkça Adını haykırıyorum Dünyama, Seninle hayat buluyorum Bunuda Anla... 


Sana Yalan Sözler Yazıp Gözünü Boyamak iStemiyorum, Sana Sakız Olmuş Şarkılardan Sözler Okumak iStemiyorum Sana Kendimi veriyorum Kalbimi veriyorum Sana Sözlerimi Gözlerime Bakıp Okumanı iStiyorum Seni Seviyorum Kendi benliğimle Seviyorum Seni.Anlamlı Aşık Edici Sözler, Aşık Edici Mesajları, Aşık Edici Sözler, En Güzel Aşık Edici Sözler, Etkileyici Aşık Edici Sözler, Harika Aşık Edici Sözler, Çok Güzel Aşık Edici SözlerDevamını oku...

Çirkin Sözler, Bozucu Sözler


evlat olsan sevilmezsin.
yolda görsem yolumu değiştiririm.
çirkin sözler bile seni bozmaz.hıyar olsan cacığa doğranmazsın.anne baba akraba mı?
Zıt sözler kullanmak için bir nedene gerek yok.geçmiş olsun kardeş acil şifalar.kabaetime kaş göz çizsem daha yakışıklı/güzelolur.
Bozucu sözler kullanmama gerek yok zaten yeterince bozuksun.tecavüzcü coşkun görse hayata küser.tipim değilsin.senin yerinde olsam ateist olurdum.bilim kurgu filmlerinde makyajsız oynarsın.ölsen hoca arkandan fatiha okumaz.mevlana görse gelme der.denize düşsen batmazsın.yüzünü gören at 40 yıl arpa yemez. hayvanayazıktır..
ne kemik uğruna köpek olduk, nede menfaat uğruna çakal.. biz hayatımız boyunca dik durduk.
maden suyu şişesine otur ve ölmeyi bekle.anan seni doğuracağına dereye bir taş atsaymış.300 spartalıda doğsan, doğduğun gibi.uçurumdan atarlardı.
Güzelik desen yüzünden düşen şeytan sıfatı.
Cacık yapsalar seni hıyar olmazsın.
anan seni doğurmamış kusmuş.iç güzelliğin bile seni kurtarmaz.darwin yaşasaymış evrim teorisini kanıtlamakiçin seni kullanırmış.
bir sen kendine bakarsın birde kendin kendine bakarsın.Gerdeğe girsen evlenen kişi kaçar.
hayatta bir tek sevemeyeceğim kişi bir tek sensin.
yetim doğsan cami avlusuna bile bırakılmazsın.doğum günün evrensel yas günü ilan edilmeli.
Düş görürsen bir tek kendini görürsün çünkü en çok korkacağın şeysin.Hayvanat bahçesinde görseler fındık, fıstıkatarlar.
ölsen otopsi yapmazlar.
erdoğan görse çocuk yapmayın der.
maymundan 5 dakka once doğmus.
babana oğlun mu diye sorsalar tanımıyorum
der.
senden hızlısı mezarda.
Anana benzemiş desem insan değil derim.
yüzünü gören korkudan unutmaz.
Ölüm günümde bile senin yüzünü görmek istemem.
doğru söyle baban mı doğurdu seni?
Anan görse evladım demez.
Şizofrenler bille seni gördüğünde kaçar.dinsiz adamı imana getirirsin , dini bütün bi
adamı dinden çıkartırsın.
Ruh olsan satılmazsın.
uzayda, uzaylılar görse korkudan kaçar.top olsan patlamazsın.
Bu dünya'da bir tek senmi güzelsin ?
Şeytan bile seninle arkadaş olmaz.yaralı parmak olsan üstüne işenmez.kıble olsan yüzümü dönmem.yaratanın seni tipinle sınıyor, sakın inancını yitirme.
peçetede mayoz mu geçirdin?
35 trilyonluk tam bilet olsan yırtıp atarım.
greenpeace görse nükleere karşı eylemlerini
arttırır.
Ağlasan kimsenin günahı gelmez.
balgam atsam falso alır.
pokemon olsan seçilmezsin.
Taş olsan yerden alınmazsın.
Yüzün ruhuda çirkin be kadın | adam.
Gözrdüğüm bu yüzden, hiç birşey anlamıyorum.
Hayat sana küsmüş ben sana küssem ne olur ?
Dünya'da bir tek sen kalsan evlenmem.

Çirkin sözler, zıt sözler, bozucu sözler, karşıdakini bozan sözler, en zıt sözler, en bozucu sözler, en çirkin sözler, kırıcı sözler, en kırıcı sözler.


Devamını oku...

Günaydın Mesajları, Günaydın Kısa Mesajlar 2015


Oysɑki tek isteğim, sɑnɑ günɑydın dediğimde yɑnımdɑ uyuyor olmɑndı…Seni seviyorum günɑydın.

Günɑydın güneş gibisin ɑy gibi geceyi de gündüzüde ɑydınlɑtıyorsun ışık gibi pɑrlıyorsun ışıkyüzlüm.


Bir gün dɑhɑ bɑşlıyor hɑyɑtımdɑ, Kısɑ bir gecenin ɑrdındɑn merhɑbɑ diyorum hɑyɑtɑ ve hɑyɑtımɑ, seviyorum seni günɑydın hɑyɑtımın tek gerçeği.


Dünyɑdɑ birçok insɑn vɑrdır, ɑmɑ güzelliklere ve mutluluğɑ lɑyık bir insɑn vɑr ki o dɑ şuɑn bu mesɑjı okuyor günɑydın…


Her Sɑbɑhɑ Adınlɑ uyɑnmɑk sɑnki yeniden doğmɑk gibi sevgilim Günɑydınlɑr Birtɑnem benim.


Bir Günüm Değil Bir Ömrüm Ol, Bugünüm Değil Yɑrınlɑrım Ol Birtɑnem Günɑydın…
Güneşin Doğduğu Yer Gözlerin Gibi Umut Verici, Gözlerine Her Bɑktığımdɑ Umutlɑrım yeşeriyor Seninle Birtɑnem Günɑydın...
Kɑlbin hɑngi sevgi için çɑrpıyorsɑ, yeni doğɑn günün güneşi seni onɑ kɑvuştursun… günɑydın.


Yere düşen yɑğmur dɑmlɑlɑrı Kɑlbine inecek güneşi engellemesin Güneş bulutlɑrın ɑrɑsındɑn Hep sɑnɑ doğru bɑksın Güneş güzellikler getirsin Günɑydın.
Bir Gün Değil Her Gün Aklımdɑsın, Bir Anlık Değil Her Zɑmɑn Yɑnındɑyım Seni Çok Seviyorum Günɑydın Biriciğim..


Yɑşɑmɑyı Sevmekten Dɑhɑ çok seviyorum seni çünki sen yɑşɑmsın sen benim için yeni bir günsün bebeğim Günɑydın herşeyimmm..
Yɑşɑmɑk sevmekse ve gün güneş doğuncɑ bɑşlıyorsɑ, benim hɑyɑtım dɑ sen doğduğundɑ bɑşlɑdı. Günɑydın Sevgilim.


Kɑlbimi ɑydınlɑtɑnlɑrɑ, güneş ışığı kɑdɑr pɑrlɑk kɑlplere günɑydınlɑr.
Günɑydın yeni doğɑn mɑsum tɑtlı güneşim… Günɑydın kır çiçeğim… Günɑydın gönlümü fetheden sevgilim. Günɑydın..


 Bir Sɑbɑhı Bir de Gözlerini Özledim Sevgilim, Sensiz kɑçıncı Sɑbɑhım Hɑtırlɑmɑz oldu bedenim, dön ɑrtık sevgilim dön ɑrtık herşeyim sensiz bɑşlɑyɑn güne, gün diyemem sevgilim. Günnaydın.

Yeni birgün bugün gülümse, Tüm güzellikler bɑşlɑyɑcɑk bugün ile. günɑydın hɑyırlı günler.


Ellerimiz uzɑk olsɑdɑ birbirinden, gönüllerimiz bir, şuɑn gözlerine bɑkɑmɑsɑmdɑ güneşin ışığı ɑvutur beni sensizliğimde, günɑydın biriciğim benim. Günlerimin Biricik Aydın ışığı Bugün Gün Senin için Doğuyor Kɑlbimden Günɑydın Bebeğim.

Yıldızlɑrın kɑyboluşunu izlerken her sɑbɑh, bir günɑydın duymɑktı ɑslındɑ istediğim. Şimdi sɑnɑ duyɑmɑdığımı yɑzıyorum sevgili: günɑydın dünyɑnın en güzel gerçeği.

Acɑbɑ bu mesɑjı okuyɑn melek uyɑnmış mıdır? Yoksɑ mɑsum bir bebek gibi mışıl mışıl 
uyuyor mudur? Uyɑndıysɑ Beni düşünüyor ve Benim Onu çok sevdiğimi biliyor mudur? Günɑydın Meleğim.

Mutluluklɑrın peşinizi bırɑkmɑdığı, üzüntülerin size yɑklɑşɑmɑdığı güzel bir gün dilerim. Günɑydın.

DostIar hadi uyanın bakaIım. Bugün güneş daha canIı doğdu sanki. Bu yüzden daha güzeI bir gün geçirmeniz diIeğiyIe.

Günaydın mesajları, günaydın sözleri, 2015 günaydın mesajları, yeni günaydın mesajları, kısa günaydın mesajları, facebook günaydın mesajları, en güzel günaydın mesajları, kısa ve güzel günaydın mesajları, sevgiliye günaydın mesajları .

Devamını oku...

Komik sözler 2015 komedi sözleri • İdam edilirken son isteğimi sorsalar annem oradan çıkıp ”O bir şey istemez abisi, evde her şeyi var” der.
 • Ben aşık olmam. En fazla aşı olurum, kaşık olurum, şık olurum, aş olurum, yolunda yoldaş olurum. İstersen gardaş olurum ama aşık olmam.
 • Ömer Çelakıl gene şifre çözüyor, utanmasa peygamberliğini ilan edecek. İlan ederse inecek ilk emir belli “TARA” Allah’ını seviyorsan saçını tara.
 • Şimdi gidip odada kendi imkânlarımla atom parçaladım desem annemin soracağı ilk soru: Hep yerlere döktün di mi?
 • Bu hafta Arap kanalında maç izliyordum spiker ne derse babaannem hepsine amin diyor. Mübarek kadın…
 • Ne kadar fizikçi, felsefeci, bilim insanı gelirse gelsin, funda Arar’ın “Bana ben olalı sana seninim” şarkı sözünü çözemez.
 • Evde yalnızken mutfaktan ses gelince hey! hoyt! alooo! Falan diye bağırıyorsunuz ya, bir cevap gelse altınıza sıçarsınız yemin ediyorum.
 • Çapkın çapkın bakarken yan masadaki bayan “ne bakıyorsun lan öküz” deyince anladım, ben Johnny Depp’e değil Ankaralı Turgut’a benziyorum.
 • Kız olmuş 110 kilo, hala facede, tivitterda eski sevgilisine laf sokma çabasında. Neymiş, intikam soğuk yenen bir yemekmiş. Bir o kaldı yemediğin, ye onu da ye…
 • Evde ayakkabıyla gezen yabancılar, tam çıkarken bir şey unutup, tekrar eve girerken ayakkabıları çıkarmayıp halıda emekleme keyfini bilemez.

 • O saçlarına her gün bir ton jöle süren evde güneş gözlüğü takan erkekler evlenir de ben evlenmezsem yeminle dağa taşa molotof atarım lan.
 • Yabancı ailelerde odaların kapısı açık olsa bile kapıyı çalıp öyle giriyorlar bizimkiler kilitli kapıyı zorluyor lan.
 • Ulan Muhittin diye bebek ismi mi olur 2 aylık çocuğun elini öpesim geliyor.
 • Fırıncı sıcak diye ekmeği eliyle zıplata zıplata getirince utanmıyor musun “milletin ekmeğiyle oynamaya” deyip kaçtım.
 • Çin’de kavga çıkmış. Kim kime vuracağını çözemediği için sarılıp, barışmışlar.
 • Babamın karşı komşusu hakkındaki yorumu: “bu adam da çok kılıbık. Ben ne zaman balkonu yıkasam, o da çamaşır asıyor!
 • En cool kızların bile bundan 10–15 sene sonra “odanı topla”, “tabağındakini bitir” diye bas bas bağırıyor olacak. Bir de böyle düşün çok vahim.
  • Arkadaşım sevgilisine 36 ay taksitle pırlanta yüzük almış. Ayrıldılar, kadın evlendi 1,5 yaşında çocuğu var. Yüzüğe 9 taksit kaldı.
  • Trip atmasın, dırdır etmesin, hep elimin altında gözümün önünde olsun ve nazlı nazlı süzülsün istiyorsanız. Japon balığı alın.
  • Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler hemen eksik var mı diye sayarım. Zaman kötü abi, yerde bulsan sayacaksın.
  • Ne kadar çok param olursa olsun sinyal sesinden sonra mesaj bırakmaya cesaret edemiyorum.
  • Misafirin çocuğu “abi bilgisayar çalışıyor mu” dedi. Yok, “ev hanımı” dedim. O günden beri çocuktan haber alınamıyor.
  • Ya benim olursun ya da kara toprağın!” Dediğim kız, toprak isminde esmer bi çocukla evlenmiş. Ben demiştim zaten.
  • Babama not yazdım: Eğer evin reisi sensen gel şu internet faturasını öde, yok eğer evin reisi bensem sana emrediyorum para ver. (Şuan hastaneden yazıyorum.)
  • Aslında her şeye verecek bir cevabım var ama olay anında değil gece yatarken aklıma geliyor.
  • Ajda Pekkan şarkıda ‘arada sırada aklıma geliyor’ diyor. Bu yaşta aklına geldiğine dua et. Babaannem senin yaşındayken Kenan Evreni kocası sanıyordu.
  • Aldığımız çeyrek altını kutusunda rahat ettirebilmek için altına sünger koyan bir milletiz.
  • Camına “arabada bebek var” stickeri yapıştıran şahsiyet, ışıklarda bebeğe çeyrek altın mı takalım, ninni mi söyleyelim, ne istiyorsun söyle?
  • Eski sevgililerimin hepsine 14 Şubat’ta kandil mesajı atacağım… Aşka gelmediler bari imana gelsinler.
  • Saçı-bıyığı boyayınca genç oluyorsun da, otobüste yer isterken mi yaşlılığın tutuyor koleston kestanesi kılıklı amca…
  • Yatakta karısıyla bastığı adama “ırz düşmanı mısın lan şen şerefsiz ”Diye bağıran kocaya pişkin cevap” Hayır, ben hiç kimseye düşman değilim.”
  • Girdiği kabin şeklini alan maddeye sıvı denir. Bu bilgiye göre rakı sıvı değildir, çünkü girdiği vücuda yeni şekil verir.
  • Bir gün herkes yaptıklarının bedelini ödeyecek… Eğer ödeme yaptıysanız bu mesajı dikkate almayınız.
  • Zengin kır düğünü yapsa, o ne kadar romantik, ne kadar otantik, ne kadar organik. Biz yapsak, bir salon tutamamış mı fakir.
  • Adamın biri gelip bana bir gül verse, oturur reçel yaparım. Valla o derece unuttum bu işleri.
  • Otobüste filmlere özenip başımı cama koyup biraz duygusallık yaşayayım dedim saniyede 60 defa başımı cama vurdum.
  • Adamın boyu 1.50 karşıdan gelen 1.85lik kızı kesiyor. Hadi allah korkun yok, yükseklik korkun da mı yok?
  • Otobüs tıklım tıklım şoför bile ayakta gidiyor, teyze de pis pis bana bakıyor. Lan ayaktayım zaten, ne yapayım öleyim mi teyze ya.
  • 100 kadına hayatta yapmak istediği 100 şeyi soramadık, çünkü birinci sorduğumuz kadın hala susmadı.
  • Komik sözler, en komik sözler, en güzel komik sözler, 2015 komik sözler

  Devamını oku...

  Ayrılık Sözleri

  Güzel ve Anlamlı sözleri sitemizde, sizlerinde ayrılık sözlerini bulmaktan zorlanmamak için tüm sözleri bir araya getirip, sizlerle beraber paylaşıyoruz. Ve tüm alta sıraladığımız kategorideki sözleri bulabilirsiniz.


  Güzel sözler, anlamlı sözler, ayrılık sözleri, anlamlı ayrılık sözleri, tüm ayrılık sözleri, ayrılık sözleri ve anlamları, ayrılık mesajları, en güzel ayrılık sözleri,  etkilyici ayrılık sözlerini bulabilirsiniz.


  Hatalarını yüzlerine vurmadığımız için kendilerini kusursuz sanan insanlar var. 

  İttin mi büyük gideceksin;Ayrılık bile gurur duyacak seninle...

  Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın. Ya siyahı, ya beyazı seçeceksin. (Şems-i Tebrizi)

  Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu. Hani, kurşun sıksan geçmez geceden, Anlatamam, nasıl ıssız, nasıl karanlık... Ve zehir - zıkkım cıgaram. Gene bir cehennem var yastığımda, Gel artık..


  Hɑni verdiğin sözler, hɑni ellerin nerde? Hɑni huzur bulduğum, deniz gözlerin nerde? Hɑni sen hep benimdin? Şimdi nerdesin nerde? 


  Beni hiç merak ettin mi, acaba nasıl diye sormak istedin mi kimseye, ne yediğimi ne içtiğimi nasıl yaşadığımı düşündün mü. Bunları sana neden soruyorum bilmiyorum, biz seninle çok şey yaşadık, biz seninle bir süre için aynı hayatı yaşadık.. Bunu bana yazdıran şey ne gerçekten bilmiyorum. Özledim diyeceğim, umurunda olmayacak, demiyorum o yüzden. Neyse, uzatmayacağım neredesin ne yapıyorsun hiç bilmiyorum. Dilerim iyisindir, dilerim her şey yolundadır. Eğer aklına gelirsem lütfen, beni anlamak, nasıl olduğumu ağlamak için, göğsüne bir bıçak geçir ve kalbine elini bastır. Geçti geçecek. 

  Üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım. Değmeyenlere zaten üzülmem. Üzüldüğüm şey; Değmeyenlere… yüreğimin değmiş olması.. 


  Ne bileyim işte, bir türlü olmadı işte.  Sevgimle doğru insanı, vefam ile dostlarımı,   Düşlerimle hayatımı bir türlü yan yana getiremedim.  Her sözün altından bir yalan,   Her taşın altından bir yılan mutlaka çıkıyor.   Ve sanki hepsi beni buluyor(uğur gökbulut)


  GüzeIIiğin mutIuIuk değiI, düşünceIerimdeki esrarengiz hayaIin. Sevgin ise düşünceIerimdeki mutIuIuk örneğin.


  Git gidebildiğin kadar! Bu limanda kaybettiğim ilk gemi sen değilsin, ama unutma;Lmanda kalanı değil çekip gideni yakalar fırtana!!! 

  Bir daha görüşmemekti senin seçimin Seni severken kaybetmek niçin Anlamsız bir öfkeyle doldu için seni kırdım biliyorum bir hiç için Ayrılık nedenini hissediyorum Artık dönüşü yok biliyorum Her gün seni düşünüyorum Ama artık sensiz yaşıyorum Neyse canım sen son değildin Ama bil ki son olabilirdin Böyle olmasını da sen istedin Beni zaten hiç sevmedin.  Her yürek sevebiIseydi zaten adı yürek oImazdı ve her seven yürekIi oIsaydı aşk bu kadar basit oImazdı. 
  Bir kişiye gerektiğinden fazIa değer veriyorsan; Ya onu kaybedersin ya kendini kahredersin. 
  AlsaIarda şu yaşIa doIu gözIerimi yerIerinden. ÇaIsaIarda haberim oImadan seni kaIbimden. Eğer unutacaksa bu can çıkmasın bedenimden. ÖIürsem söyIeyin mezarıma geImesin o sevmeyi biImeyen

  .
  Küçük bir savaş ! Dedin bu Aşka büyük bir zaferle ayrıldı. Ben yüreğimi koydum bu Aşka, sen olmadı ! dedin sıyrıldın... Bundan böyle ben senin kalbinde bir yabancı.. Bundan böyle sen benim aklımda bir yalancı.


  Nefes almaya devam ediyorum, Anlarsın hayat meselesi. Gücün yetmedi biliyorum, biraz yürek meselesi !

  Sevgili ! Bu soğuk kış gecesinde ateş gibi düştün aklıma. Aldım kağıdı kalemi elime,  nakış misali işliyorum seni şiirlerime. Her bir dizemde çığ olup büyüyor yüreğimde.  Aşkın, Sevdan, Özlemin ve Tutkun.. Ben burdan yazayım sen ordan hisset...Özledim seni.


  Gidiyorsun…Umarım aldığın karar seni pişman etnez kendine.Umarım doğruya dosdoğru gidersin.Yanıldığını anladığın an geri dön.Seni buralarda bekliyor olacağım.Sadece çok gecikme.Belki yine buralar da olurum ama buralar eskisi kadar burası olur mu bilemem. 


  Üzülen kalbim yeniden mutlu olurmu bilmem sadece senin için içimde bi nefret gizli saklıyorum onu bir gün gelicek hayatını değiştiricek nefretim Ayrılıkları getircek kalbine beni yaşıcaksın o an sende!  Kalmadı Artık içimde Sana Ait bir ben kalmadı bende Senin için taşıdığım Kalp Ayrılıklar öldürdü içimdeki seni Ayrılıkdık Artık Sevgilim..


  Yaşanan Güzellikler Kaldı Anılarımızda şimdi maziiye bakarak Ağlıyorum geçen Zamana Aldatılan Sevgilerle Harcamışım Zamanı Ayrılıklarla Bitiricem Bu Zamanı..
  Bekleyiş bir özleyiş gönüldeki güzeli bir süsleyiş bin bir hisle sevmeli neden o çok sevene unut bekleme derler oysa seven ümitsiz olsa da bekler .
  İşte gidiyorum, bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikâyet etmeden. Hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış, görmeden gidiyorum. Ne küslük var, ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında, sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izim kalmadan gidiyorum. 
  Aynı Dili Paylaşsakta Seninle Aynı Duyguları yaşamıyoruz içimizde Sadece Konuşmak olmuyor Aşk Defterinde Anlamakta gerekiyor Sevdiğinde, Sende Bu Kabiliyet Yok Sana Güle Güle Ayrılıklar Geldi Yine..

  Niye yetmedi seni bu kadar sevmem? Senle uyanıp, senle uyuyakaldığım için mi? Hayallerim, hatıralarım, rüyalarım sen dolu olduğu için mi? Sen üzülsen en çok canı yanacak olan kişi ben olduğum için mi? Sensiz eksik hissettiğim için mi? En ihtiyacım olan kişi olduğun için mi? Senin en ihtiyaç duyduğun insan olmak istediğim için mi? Söylesene neden sevmedin beni?
  Bir Gün Bu Köşede Sessiz Sedasız Hıçkıra Hıçkıra Ağlayacağım , şu Lanet kaderime Sitemler Edip , Tanrıya Son Kez Yalvaracağım , Güzel Gözlerin Gelecek Aklıma , Solup Gideceğim En Güzel çağımda , Sensizlik Beni çağırdığında , Boş Sokaklara Haykırdığında , Artık Burada Olmayacağım.

  Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunluğun en acımasız olduğu zamanlardayım. Hiç bu kadar uzun susmadın sevdiğim. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmediğim yerlere, gözlerimi götürmeden yanında!

  Biz ayrıldık ama şunu unutma yaşadığın şehirde beni sana hatırlatacak çok şey var.Baktığın her yer,gördüğün her nokta ve ayak bastığın her toprakta benden bir şeyler var.İşte unutamamamın sebebi de bu.çünkü bu şehrin her noktasında bizim anılarımız yaşıyor.


  BİLGİ: SİZLERDE SÖZ SİTEMİZDE, SÖZLERİNİZİ YAYINLAMAK İSTİYORSANIZ, ''YORUM'' VEYA ''İLETİŞİM BÖLÜMÜN'DEN BİZLERE YOLLAYABİLİRSİNİZ.
  Devamını oku...

  Anlamlı Sözler, Kısa ve Anlamlı Sözler

  Anlamlı sözler konumuzda aşağıda sıralamış olduğumuz, bir birinden güzel ve anlamlı sözleri sevdiklerinize armaağan edip sevginizi pekiştirebilirisiniz.


  ''Anlamlı sözler, kısa sözler, kısa ve anlamlı sözler, anlamlı laflar, sözler ve anlamları, manalı sözler, sözler''  

  ''Gönül Kendine Benzeyen Gönüle Akar.'' (Hz. Ali)

  ''Beklentiler daima yaralar.'' (Shakespeare)

  ''İyi insan, gülüşünü sevdiğiniz kişidir.'' (Dostoyevski) 

  ''Kartallar yalnız uçar, Kargalar sürü ile...'' (Ruckert)

  ''Sevmenin sınırı olmaz.'' *Albert (Camus)

  ''Aşk benim efendim ve kralımdır.'' (Alfred Lord Tennyson)

  ''Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.'' (Geothe)

  ''Hayat küçük şeylerden oluşur, eğer sen seversen büyük olurlar.'' (Osho)

  ''İnsanları takmamayı öğrenebilirsen daha mutlu olursun.'' (Dexter)

  ''Erkek, ulaşamadığı kadını lanetler. Kadın, ulaşamadığı erkeğe "aşk" der...'' (Dostoyevski)

  ''Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim.'' (Tom Robbins) 

  ''Beni mutlu etmeye çalışma , benimle mutlu ol...'' (J. Christophe)

  ''Sanki tüm hayatım boyunca yanlış melodiyle dans etmiş gibiyim.'' (Friedrich Nietzsche) 

  ''Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun,yaprakları yine de yere düşer… ''

  ''Aynı dili değil,aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir.''

  ''İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri, yoksa; insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri!''

  ''Önüne çıkana engel dersen, takılıp düşersin; basamak dersen, bir basamak yükselirsin''

  ''Mutluluğu herkesle paylaşabilirsin ama acıyı paylaştığın insanlar özeldir… ''

  ''Ertelemek yaşamın mayasını kaçırır. Kızdıysan bağır, sevindiysen söyle, özlediysen arkasından koş.''

  ''Hayat gömleğinin düğmelerini, en başta yanlış iliklemeye başlamışsan, yamuk bir yaşam giymiş olursun.''

  ''bembeyaz kapıların ardında bambaşka hayatlar vardır..''

  ''Herkese oldugu kadar deger ver.Unutma bir cicege ne kadar su verirsen o kadar çabuk solar..''

  ''Kaybetmekten korkma; birşeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.''

  ''umutsuz hayeller yoktur umudu tükenmiş insanlar vardır.''

  ''Hani yarınlar güzel olucak derler ya... Bugünlerde dünlerin yarını değilmi..!''

  ''insanları anlamak denizleri bardak bardak boşaltmaktan zordur!''

  ''Eden kendisine eder,yapan bulur ve çeker. Unutma kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.''

  ''Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever. (Kur’an-ı kerim)
  Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi değildir.'' (Montaigne)

  ''Aklın en büyük günahı, yeteri kadar dikkat göstermemesidir.'' (J. Ciardi)

  ''Aklın üç işareti vardır; İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak.'' (Demokritos)

  ''Akılsızlar hırsızların en zararlısıdır; zamanınızı ve neşenizi çalarlar.'' (Goethe)

  ''Akıl, iki kulplu bir çömlektir; ister sağından tut ister solundan.'' (Montaigne)

  ''daletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir.'' (Pascal)

  ''Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.'' (Anonim)

  ''Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.'' (Eflatun)

  ''Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür.''
  ''Ağaç yaş iken eğilir.''
  ''Ağlamayan çocuğa meme vermezler.''
  ''Ahlağın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz.'' (Napoleon)

  ''Ak akçe kara gün içindir.''
  ''Akan suda nasıl tortu bulunabilir.''
  ''Akilli Don Kişot uygun ruzgari bekler.'' (S.LEC)

  ''Akıllı olup dünyanın kahrını çekmektense,deli ol dünya senin kahrını çeksin.''
  ''Akşama karşı gitme, tan’a karşı yatma.''
  ''Aliskanliklar zit aliskanliklarla onlenir.'' (EPIKTETOS)

  ''Alkış isteyen ıslığa da katlanır.''

  Altin prangalar demir olanlardan çok daha kötüdür. (M.GANDHI)

  BİLGİ: SİZDE SİTEMİZDE SÖZLERİNİZİN YAYINLANMASINIZ  İSTİYORSANIZ ''YORUM'' VEYA ''İLETİŞİM'' BÖLÜMLERİNDEN GÖNDEREBİLİRSİNİZ.


  Devamını oku...